Ekohraní

Datum realizace: 15. 7. 2016 - 31. 12. 2016
Částka: 78000 Kč
Organizace: TRIANON, z.s.

Projekt inovativním způsobem řeší problém nedostatečné informovanosti a povědomí o současných environmentálních problémech a zároveň nabízí možnost poznat a otestovat nová řešení těchto problémů v praxi. Cílem projektu je propagovat ekologický způsob myšlení a zároveň oslovit co nejširší počet zástupců cílové skupiny dětí a mládeže i široké veřejnosti, informovat je o ekologických problémech a představit jim možná řešení. Zároveň chceme účastníky aktivně zapojit do ekologicky prospěšných aktivit i technických řešení současných environmentálních problémů a poskytnout jim přímý kontakt s novými technologiemi a inovacemi. Stanoveného cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace několika tématických ekoligických akcí edukačního a osvětového charakteru, které budou realizovány zaměstnanci spolku a odbornými pracovníky VŠB-TUO prostřednictvím činnosti nově zřízeného Společného výzkumného a monitorovacího centra zaměřeného na nové technologie a materiály v oblasti životního prostředí a energetiky.