Fotbal jako prevence

Datum realizace: 1. 5. 2016 - 30. 4. 2017
Částka: 20000 Kč
Organizace: Házíme lano z. s.

Cílem projektu je umožnit dětem ze sociálně vyloučených lokalit na území města Frýdku-Místku (ulice Míru a Sokolská) smysluplné trávení volného času, které pro ně může být alternativou k sociálně nežádoucímu chování vyplývajícímu mimojiné z nedostatečné nabídky volnočasových aktivit.Projekt „Fotbal jako prevence“, který vznikl na základě přání samotných dětí může být takovou alternativou, jelikož se děti, v rámci projektu, pravidelně a s nadšením účastní jak tréninků tak i turnajů a na organizaci některých turnajů se podílí i rodiče dětí. Jsme přesvědčeni, že tento projekt nabízí lepší budoucnost nejen dětem samotným, ale i celé společnosti.