Globální témata napříč předměty

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 39510 EUR
Organizace: ARPOK, o.p.s.

V současné době jsou globální témata na školách předávána žákům odděleně v rámci jednotlivých výuk. předmětů. Naším cílem je podpořit výuku globálních témat napříč kurikulem proto, aby žáci získali hlubší znalosti o dané problematice a také se lépe orientovali v současném světě. Vytvořením lekcí globálního rozvojového vzdělávání a jejich zprostředkováním na seminářích pro pedagogické pracovníky ukážeme, že je možné globální témata učit mezipředmětově.