Hodnocení krajů v oblastech s vysokým rizikem nehospodárnosti

Datum realizace: 2. 9. 2013 - 30. 4. 2014
Částka: 150000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

V loňském roce se v ČR konaly krajské volby do zastupitelstev a právě při této příležitosti zpracovalo Oživení ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla hodnocení transparentnosti a otevřenosti krajů, které se věnovalo deseti zvoleným oblastem. Projekt byl mediálně poměrně úspěšný a o jeho výsledky se zajímala jak celostátní, tak také regionální média. Nyní bychom na tyto aktivity rádi navázali a to ve smyslu podrobnějšího a hlubšího vyhodnocení fungování tří (3) zvolených oblastí. Při výběru témat jsme zohledňovali zejména jejich rizikovost z pohledu zneužitelnosti, manipulace a vzniku potenciální nehospodárnosti a naše pozornost byla proto soustředěna na oblasti správy a přerozdělování veřejných finančních prostředků, kde dochází k rozhodovacím procesům a přímým finančním transferům. Dále jsme při výběru zohledňovali i vhodnost a potenciální slučitelnost při udělování celkového rankingu krajů. tj. aby mohla vzniknout celková hodnotící známka za všechny tři sledované oblasti.