Hvězdička září pro všechny

Datum realizace: 1. 6. 2015 - 31. 12. 2015
Částka: 99700 Kč
Organizace: DROM, romské středisko

Do sociálně vyloučené lokality v okolí ulice Bratislavská v Brně, která byla dosud téměř výhradně osídlena Romy, se začíná ve větší míře stěhovat i majoritní populace. Obě skupiny jsou k sobě ostražité a mají zažité stereotypy, které jim brání v otevřeném soužití. Projekt se bude snažit posílit sousedské vztahy přímým setkáváním obou skupin na pravidelných kulturních, sportovních, kreativních a vzdělávacích akcích, na jejichž organizaci a náplni se budou zástupci obou skupin podílet. Akce se uskuteční v nově vzniklém víceúčelovém parku Hvězdička, jehož součástí je nízkoprahové centrum, do kterého se bude stěhovat organizace DROM, romské středisko v červnu 2015. Akce budou připravovat mladí Romové – klienti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež DROM s podporou pracovníků zařízení, díky čemuž získají nové zkušenosti a potřebné dovednosti k aktivnímu uchopení svých životů a podílení se na dění ve svém okolí.