Infant Matter

Datum realizace: 1. 4. 2014 - 31. 3. 2015
Částka: 877694 Kč
Organizace: Nová škola, o.p.s.

Projekt Infant Matter se věnuje romským rodinám ve dvou sociálně vyloučených lokalitách karlovarského kraje Dobré Vodě a Nové Farmě. Projekt je zaměřen na oblast rané péče a předškolní výchovy. Na projektu spolupracujeme s partnerskou organizací Český západ,o.p.s. Projekt je postaven na třech základních liniích rozvoje romských rodin.

První linií jsou pravidelně pořádané rodinné kluby, kde se rodiče vzdělávají díky přizvaným lektorům v základních oblastech zájmu projektu. Tato klíčová aktivita je doplněna exkurzí a víkendovými celodenními dílnami.

Druhou linií jsou rodičovská centra, kde rodiče spolu s trénovaným pedagogem rozvíjejí své rodičovské kompetence při práci i hře se svými dětmi. Tato klíčová aktivita je doplněna tvořivými dílnami rodičů s dětmi, výlety a společnými kulturními akcemi.

Třetí linií je práce rodičovských poradkyň, romských matek, které jsou průběžně vzdělávány pro roli autorit v oblasti rané péče a předškolní výchovy v daných lokalitách a je jim poskytována supervizní a mentorská podpora. Třetí projektový rok budou zodpovědné za home visiting v rodinách zapojených do projektu.