Infomační systém eQuip v chráněném bydlení ARCHA Nový Jičín

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023
Částka: 69428 CZK
Organizace: Slezská diakonie

Chráněné bydlení ARCHA Nový Jičín je jedním ze středisek Slezské diakonie.
Klienty služby jsou lidé s mentálním, duševním a kombinovaným postižením. Součástí naší práce je především poskytování přímé práce, kdy klienty podporujeme na jejich cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti.
Nedílnou součástí je však elektronické vedení veškeré dokumentace o naší práci s klienty služby. Momentálně se toto děje prostřednictvím řady sdílených dokumentů na Cloudu společnosti Google Workspace.
Toto chceme změnit, zjednodušit a zmodernizovat pořízením jednotného informačního systému eQuip.