Informace za zlato

Datum realizace: 16. 6. 2014 - 30. 11. 2015
Částka: 57600 Kč
Organizace: Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí

Sběr a analýza dat povinných subjektů dle zákona 106 o informacích v oblasti sazebníků úhrad za poskytování informací. Veřejný informační systém který bude soustřeďovat výši poplatků v rámci celé ČR a motivovat k jejich snižování na únosnou mez.