Institucionální podpora České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Datum realizace: 1. 6. 2015 - 31. 8. 2016
Částka: 690000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Projekt je zaměřen na realizaci advokačních aktivit spojených s implementací novely školského zákona, činnost expertů ČOSIV v pracovních skupinách MŠMT k problematice tvorby nových vyhlášek navazujících na novelizovaný § 16 školského zákona a k problematice úpravy přílohy RVP ZV – LMP. Dále také na přípravu designu informační kampaně zaměřené na postoj odborné i široké veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání a vznik nových analýz v oblasti zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Problém, na který projet reaguje je nízká míra připravenosti odborné i široké veřejnosti na změny spojené s implementací novely školského zákona a absence prováděcích předpisů konkretizujících aplikaci novely v praxi. Cílem projektu je ovlivnění obsahu těchto klíčových dokumentů prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s MŠMT na jejich tvorbě a příprava designu informační kampaně zaměřené na postoje pedagogické i široké veřejnosti.