International Conference „Media in the Post-Truth World: The New Marketplace of (Dis)information“

Datum realizace: 2. 11. 2017 - 4. 11. 2017
Částka: 30000 Kč
Organizace: Keynote

Konference se zaměří na nové trendy ve způsobu, jakým lidé dnes přijímají informace, nové informační kanály na vzestupu a důvody úpadku tzv. tradičních médií. Specifické okruhy témat se budou zabývat vztahem mezi médii a politikou, vlivem nejrůznějších (dez)informačních kanálů na veřejné mínění a na změny ve vlastnictví médií a jejich finančních modelech. Speciální panely budou věnovány roli falešných zpráv v ruské propagandě, způsobu jakým Rusko ve svůj prospěch zneužívá falešné zprávy a hacking s cílem ovlivnit výsledky voleb a veřejné mínění v západních demokraciích, situaci na ruské mediální scéně a specifickým podmínkám, díky kterým se v Rusku tak skvěle daří různým konspiračním teorií, apod.