Když práce nešlechtí

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 84965 EUR
Organizace: NaZemi, z. s.

Budoucnost práce je v důsledku globálních ekonomických trendů, rozvoje technologií a klimatické krize spojena s vysokou mírou nejistoty. Projekt přispěje k posílení kapacity organizace NaZemi tak, aby byla schopna monitorovat dění v oblasti proměn práce, prostřednictvím osvěty a vzdělávání posilovat aktivní občanství (nejen) u mladých lidí a tím se zasazovat za důstojné a smysluplné podoby práce pro nás i pro lidi na celém světě. NaZemi v rámci projektu vytvoří širší síť spolupracovníků, prohloubí vlastní expertízu a posílí dlouhodobou udržitelnost tématu důstojné práce v činnosti organizace.