Klíč ke změně III B

Datum realizace: 1. 4. 2023 - 31. 3. 2024
Částka: 150000 CZK
Organizace: Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

Projekt se zaměřuje na pomoc a podporu znevýhodněným dětem ve věku 3-8 let ve vzdělávání, ve spolupráci s rodinou a pedagogy a dalšími odborníky. Cílem projektu je propojit tyto aktéry tak, aby se zlepšila jejich vzájemná komunikace a spolupráce ku prospěchu dětí ve vzdělávání. Budeme vytvářet vzájemné interakce prostřednictvím konzultačních hodin ve školách vedené našimi odborníky (etoped, sociální pedagog, sociální pracovník), odborných setkávání pro rodiče, mezioborových setkávání. Projekt vychází ze zkušeností v dosavadní praxi naší organizace.