Knihovnická informační záchranka – první pomoc na cestě k mediální gramotnosti

Datum realizace: 16. 12. 2021 - 31. 10. 2022
Částka: 33950 CZK
Organizace: Městská knihovna Tábor

Městská knihovna Tábor se dlouhodobě věnuje práci se seniorskou komunitou, dětmi a školami. Všem těmto skupinám chceme připravit „na míru“ programy, které je naučí zacházet s informacemi a bezpečně se pohybovat v mediálním světě. Současně potřebujeme, aby potřebné vzdělání mělo co nejvíce knihovnic a knihovníků v Táboře i regionu. Oslovili jsme proto několik organizací, které nabízejí kvalitní semináře, přednášky a kurzy, zaměřené na mediální vzdělávání a rozvoj kritického myšlení, a ve spolupráci s nimi připravili ucelenou nabídku vzdělávacích aktivit pro komunity i zaměstnance knihoven.