Kouzlo zapomenutého aneb učíme se od předků

Datum realizace: 1. 7. 2016 - 30. 7. 2017
Částka: 102800 Kč
Organizace: Český svaz ochránců přírody 70/04. základní organizace Bartošovice

V posledních desetiletích se z našeho života postupně vytrácí staré zvyky, tradice, řemesla. Pryč je doba, kdy si lidé dokázali sami vyrobit řadu praktických a užitečných věcí. V zapomenutí upadají staré výrobní postupy, které dávaly lidem radost z dokončeného díla, radost z výrobku, který vytvořil sám autor. Snahou naší organizace je probudit v lidech dřívější aktivity, které „usnuly“ v naší paměti, představit jim kouzlo starých řemesel a přispět tak k jejich zachování pro další pokolení. Jednotlivé aktivity projektu by měly vytáhnout lidi z domovů, umožnit setkávání a předávání zkušeností různých generací a stmelit obec, respektive rozvíjet komunitní život.