Kulaté stoly ke vzdělávací politice

Datum realizace: 2. 6. 2014 - 31. 12. 2014
Částka: 50000 Kč
Organizace: Stálá konference asociací ve vzdělávání, o.s.

Kulaté stoly pořádá SKAV od roku 2003. Jejich cílem je otevírat aktuální témata ve vzdělávání a sezvat k jednomu stolu zástupce rozdílných názorů, poskytnout prostor pro diskuzi a hledání shody nad možnými řešeními. Součástí je rovněž medializace tématu.