Lepší místo pro sto tisíc Čechů

Datum realizace: 1. 6. 2014 - 31. 1. 2015
Částka: 307670 Kč
Organizace: Lepší místo, o. s.

Lidé v Česku stále často přehlížejí nedostatky veřejného prostoru. Chceme je motivovat, propojovat a nabídnout jim fungující službu, která jim umožní jednoduše se zapojit do zlepšování jejich obce. Současně pomůže zvýšit transparentnost a otevřenost úřadů.