Liga komunitních škol za inkluzi 2018/2019

Datum realizace: 1. 9. 2018 - 31. 3. 2020
Částka: 500000 Kč
Organizace: Liga komunitních škol, z.s.

Školy sdružené v Lize komunitních škol se přihlásily k inkluzivním vzdělávacím principům, poskytují vzdělávání v různých regionech ČR, pracují s různými cílovými skupinami, snaží se efektivně sdílet zkušenosti s inkluzí ve školách, přinášet příklady dobré praxe dalším školám. Projekt Liga komunitních škol za inkluzi 2018/2019 cílí na podporu škol, které se v praxi intenzivně zabývají realizací inkluzivního vzdělávání, prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků, výměnou zkušeností, sdílení formou vzájemných návštěv. Projekt se snaží také o podporu principů inkluze prostřednictvím advokační činnosti a komunikace inkluzivního vzdělávání směrem k širší veřejnosti.