Mediální rozhledna

Datum realizace: 1. 11. 2022 - 30. 6. 2023
Částka: 40000 CZK
Organizace: Městská knihovna Znojmo

Mediální vzdělávání bude v knihovnách hlavním tématem pro následující 2, respektive 3 roky, s cílem stát se jejich přirozenou součástí. Toto téma je velmi široké. Pokud mají být knihovny institucemi, které jej pomáhají šířit, je třeba mít také vzdělaný personál. Z tohoto důvodu v projektu cílíme na vzdělávání našich kolegyň a kolegů, aby byli schopni se dobře v problematice zorientovat. Jen tak ji mohou zahrnout do nabídky besed, přednášek či workshopů pro široký okruh uživatelů od dětí v mateřských školkách, přes studenty po seniory.