Měníme věci kolem nás

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2022
Částka: 81616 EUR
Organizace: Spiralis, z.s.

Vyhledáme a podpoříme místní „lídry“ komunit. a obč. života. Posílíme jejich kompetence pro vedení komunit. Tito lidé pak dále zapojí „svojí veřejnost, upevní soudržnost komunity.
Zaměříme se převážně na ženy s malými dětmi (os. znevýhodněné) z kraje Ústec. a Moravskosl. (30 osob). Rozšíříme dopad jejich aktivit (na dalších 150 osob), posílíme jejich kvalifikaci pro obč. aktivity i komun. politiku. Představíme je veřejnosti jako osobnosti, kterým je nasloucháno, jsou pro druhé vzorem. Upevníme jejich postavení jako vzdělaných, respektovaných osobností (přímý dopad na více než 10 000 lidí).