Město jako prostor pro kreativní učení

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 74500 EUR
Organizace: KVAS o.s.

Projekt navazuje na spolupráci místních kulturních organizací a škol v rámci projektu Jihlava vzdělává kulturou, jež ověřila metodu kreativního učení, jako efektivní nástroj v oblasti aktivizace žáků, zvýšení jejich motivace k učení a rozvoji osobnostních kompetencí. Projekt využívá “kreativní učení” k rozvoji „akčních kompetencí“ žáků a k podpoře jejich sebepojetí jako “někoho, kdo dokáže provést změnu” ve veřejné sféře. Skrze spolupráci s kreativními profesionály zapojí školy do reflexe svého okolí a zahrne do diskuse nejen rodiče, ale širokou veřejnost.