Mladí pro klima

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Částka: 84305 EUR
Organizace: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Zaměřujeme se na aktivizaci, posílení a zapojení mladých do rozhodování při řešení klimatické změny a na zvýšení akceptace jejich participace v rozhodování ze strany veřejné správy a široké veřejnosti.Soustředíme se na zapojení mladých a dalších aktérů do navrhování a uskutečňování praktických adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou. Bude zapojeno 220 osob a 20 osob s rozhodovací pravomocí, proběhne 20 akcí zapojujících občany (příprava místních klimatických plánů a místní opatření),2 konference,vznikne a bude šířena metodika.