Morávka na suchu

Datum realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017
Částka: 102000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Řeka Morávka je jedinečnou ukázkou zachovalého divočícího toku s rozsáhlými štěrkovými náplavy. Jak ukazují poslední výzkumy, brzy tomu může být jinak. Vlivem lidských zásahů totiž došlo ke změnám přirozených procesů řeky. Kvůli nedostatku naplavených štěrků dochází k zahlubování koryta řeky, což současně se stabilizací stávajících náplavů a jejich postupným zarůstáním zcela mění její charakter. Toto všechno výrazně ovlivňuje rostliny a zvířata, které jsou vázány na řeku, dochází k přeměně lužního lesa na lesy vysýchavé. Navíc klesá hladina spodní vody, což se dříve či později může silně dotknout mnoha obyvatel v povodí. Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou chceme získat více informací o riziku poklesu podzemní vody v povodí Morávky a tyto poznatky předat starostům dotčených obcí. Současně budeme iniciovat schůzku s Moravskoslezským kraje, který následně může vyvolat diskusi se správcem toku o změně postupu při úpravách toku.