NGO Excelence

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2021
Částka: 70329 EUR
Organizace: Nadace Neziskovky.cz

Projekt je zaměřený na posilování stability neziskových organizací. Svou náplní nabídne dlouhodobý rozvoj fungování organizací, na který většinou chybí finanční prostředky i osobní kapacita. Dlouhodobý rozvoj bude probíhat formou mentoringu na základě analýzy potřeb organizace a bude doplněn online vzděláváním v oblastech komunikace a efektivního řízení organizace. V rámci projektu bude vytvořen nový web www.neziskovky.cz, který umožní efektivnější poskytování služeb Nadace Neziskovky.cz, včetně těch projektových.