Odpady transparentně a bez korupce

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Částka: 84188 EUR
Organizace: ARNIKA-Program Toxické látky a odpady

V roce 2024 má v ČR začít platit zákaz skládkování odpadu. Implementace odpovídajících politik je však pomalá a cíle nejspíš nebude dosaženo. Veřejné instituce se tak ocitají pod silným tlakem průmyslové lobby, která jako řešení prosazuje výstavbu spaloven. Ta je však v rozporu s politikou cirkulární ekonomiky a environmentálně udržitelných ekonomických aktivit EU. V projektu budeme podporovat lokální iniciativy požadující transparentnost rozhodování o jednotlivých projektech spaloven, zvyšovat jejich schopnost efektivně využívat občanská práva a podílet se na rozhodovacích procesech.