Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 76335 EUR
Organizace: proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.

Projekt reaguje na bariéry v institucionalizovaném řešení partnerského násilí, pomoci obětem a prevenci. Cílem projektu je identifikovat tyto bariéry prostřednictvím realizace kvalitativního výzkumného šetření ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, a dále prostřednictvím analýzy stávajících metodických doporučení pro pomáhající odborníky pracující s oběťmi partnerského násilí. Za využití těchto dat dojde k nastavení takových advokačních a lobbyingových aktivit, které přispějí k odstranění bariér v institucionalizovaném řešení partnerského násilí nebo snížení jejich působení na oběti.