Parenting center IQ Roma servis

Datum realizace: 1. 4. 2014 - 31. 3. 2015
Částka: 670912 Kč
Organizace: IQ Roma servis, z.s.

Projekt se zaměřuje na podporu romských rodin, především matek s dětmi ve věku 0 – 7 let. Hlavním cílem je pomáhat rodičům rozvíjet své děti a vytvářet jim prostředí, v němž se děti zdravě vyvíjí a vytváří si vhodné vazby a dostávají kvalitní vzdělání.