Počítačoví domorodci versus přistěhovalci

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Částka: 57032 EUR
Organizace: Portus Prachatice, o.p.s

Cílenými semináři a unikátní únikovou hrou, která na ně logicky navazuje, chceme zvýšit mediální gramotnost u mladých lidí, jejich kritické myšlení a tím posílit občanskou společnost ve smyslu boje s manipulací a dezinformacemi, které jsou šířeny zejména prostřednictvím médií.