Podpora mediálního vzdělávání v knihovnách Ústeckého kraje

Datum realizace: 16. 12. 2021 - 31. 10. 2022
Částka: 75500 CZK
Organizace: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Projekt je komplexní akcí tematicky zaměřenou na osvětu mladistvých, seniorů, široké veřejnosti a také běžných uživatelů knihovnických služeb v knihovnách ústeckého kraje v oblasti rozvoje kritického myšlení a mediální gramotnosti. Hlavním tématem je fenomén HOAX.
Součástí projektu je zajištění informační kampaně v knihovnách, vzdělávání knihovníků, pořádání workshopů a zejména realizace divadelního představení pro mladistvé a dospělé reagující na šíření výmyslů v podobě tzv. urban legends.
Zapojí se 7 knihoven. Ústí n. L., Litoměřice, Louny, Chomutov, Litvínov, Most, Děčín.