Podpora participace v Plzni

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Částka: 75758 EUR
Organizace: Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Projekt „Podpora participace v Plzni“ si klade za cíl kvalitativně posunout úroveň participace občanů do rozhodování v Plzni, a to v široké spolupráci nositele projektu CpKP západní Čechy, partnera JOHAN, z.ú., dalších stakeholderů v zapojování veřejnosti a především města Plzně a jeho relevantních příspěvkových organizací. Klíčovým prvkem bude na základě analýzy stanovení společné celoměstské vize v participaci a zavedení pravidelného diskuzního formátu o celoměstských tématech a strategiích. Součástí bude i budování kapacit žadatele a partnera projektu v oblasti zapojování veřejnosti a PR.