Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání II

Datum realizace: 2. 4. 2018 - 31. 3. 2019
Částka: 499700 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

ČOSIV kontinuálně usiluje o rozvoj kvalitního a všem otevřeného vzdělávacího systému. Aktivity předkládaného projektu přispějí k dosažení tohoto cíle prostřednictvím síťování subjektů (neziskových organizací, škol, akademických pracovníků, rodičů) podporujících rozvoj inkluzivního vzdělávání, realizací vzdělávacích aktivit a advokačních aktivit směrem k MŠMT a dalším subjektům státní správy a samosprávy. V rámci osvětových a vzdělávacích aktivit budeme pokračovat v přímé podpoře škol, poradenských zařízení, studentů vysokých škol a rodičů dětí a žáků. Zároveň se také zaměříme také na pedagogy vysokých škol připravujících budoucí učitele. Součástí aktivit projektu bude i informování veřejnosti prostřednictvím pravidelného newsletteru, webových stránek organizace a sociálních sítí. ČOSIV plánuje část prostředků Nadace Open Society Fund Praha využít k navazující institucionální podpoře organizace, a proto je část prostředků určena na velmi potřebnou ekonomickou a administrativní podporu organizace.