Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání III

Datum realizace: 2. 5. 2019 - 31. 3. 2020
Částka: 344400 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Dlouhodobým cílem ČOSIV je rozvoj kvalitního a všem otevřeného vzdělávacího systému. Aktivity předkládaného projektu přispějí k dosažení tohoto cíle prostřednictvím síťování subjektů (neziskových organizací, škol, akademických pracovníků, rodičů) podporujících rozvoj inkluzivního vzdělávání, přičemž zvláštní pozornost bude zaměřena na romské iniciativy. Dále také prostřednictvím advokačních aktivit směrem k MŠMT a dalším subjektům odpovědným za tvorbu vzdělávací politiky. Budou zpracovány informační materiály, které využijeme v podpoře aktuálního nastavení systému podpůrných opatření.