Podpora žáků se sociálně-kulturním a zdravotním znevýhodněním v horské škole se ztíženou dostupností služeb-Motivací k úspěchu

Datum realizace: 6. 1. 2014 - 27. 6. 2014
Částka: 20000 Kč
Organizace: Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary

Specifikem oblasti je vysoké procento obyvatel řešících problematiku ztížené dostupnosti služeb,popř.existenční problémy.Naši žáci jsou tak znevýhodněni nedostatkem rodinné péče a s tím souvisejícími výchovnými a vzdělávacími problémy.které předložením tohoto projektu chceme řešit.