PolitickeFinance.cz – rozšíření a aktualizace

Datum realizace: 15. 6. 2014 - 30. 11. 2014
Částka: 180000 Kč
Organizace: Centrum aplikované ekonomie, o.s.

Projekt podstatně rozšíří webovou platformu poskytující data o financování politických stran. Konkrétně přidá aktuální data pro všechny relevantní politické strany, jména dárců, indikátory podezřelých dárců, strojově čitelné rozhraní.