Posílená Charita – Vyfič ze zajetých kolejí!

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 75952 EUR
Organizace: Charita Svitavy

Charita Svitavy se chce stát moderní a efektivní organizací, která má zpracovány interní a strategické dokumenty a silný tým. Chce posílit kompetence všech pracovníků tak, aby se stala organizací podporující klienty v aktivním, samostatném a zodpovědném způsobu života. Chce se při tom učit od partnerské organizace Skok do života, která se touto cestou vydala úspěšně. Zmocňující přístup – empowerment, je v prostředí soc. služeb zatím inovativní a v kraji ojedinělý. Organizace, která systematicky posiluje pravomoci sociálně znevýhodněných klientů, je cestou k rozvoji občanské společnosti.