Posílení IT dovedností a práce s klientskými daty v ONŽ

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 30. 6. 2023
Částka: 62500 CZK
Organizace: ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.

Projekt se zaměří na zefektivnění a sjednocení práce s údaji o klientech v 5 regionálních poradnách ONŽ pro ženy a rodiny v nouzi. V rámci projektu připravíme vznik jednotné sdílené databáze pro vedení údajů o klientech. Zároveň proškolíme zaměstnance ONŽ v programu excel, ve kterém bude databáze vytvořena, tak aby byli schopní s ní efektivně pracovat. Databáze v budoucnu zjednoduší práci s údaji pro přímé pracovníky i vedoucí zaměstnance, umožní data lépe statisticky zpracovávat, vyhodnocovat dopad služeb, ale i prezentovat služby a organizaci navenek. Projektem podpoříme 20 zaměstnanců ONŽ.