Posílení IT kapacit neziskové organizace Hojnost z.s.

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 31. 5. 2023
Částka: 57531 CZK
Organizace: HOJNOST z.s.

Jsme nezisková organizace podporující aktivní přístup občanů k péči o životní prostředí a ke společnosti, v níž žijeme. Spotřebitele a zemědělce zapojujeme do tvorby udržitelných lokálních potravinových systému. V projektu usilujeme o proškolení členů organizace (8) v používání Google Workspace a o přesun interních dokumentů organizace tamtéž. Dále usilujeme o zefektivnění kampaní a komunikace díky využití služeb Ecomail a v projektu plánujeme připravit uživatelsky přívětivé rozhraní pro software k online správě objednávek lokálních a bio potravin, který již vytváříme a pilotně testujeme.