Posílení komunikačních strategií a nástrojů v Tosaře

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 30. 8. 2022
Částka: 269608 CZK
Organizace: Tosara, z.s.

V projektu se zaměříme na posílení oblasti PR a fundraisingu, která je v organizaci Tosara nedostatečně a nesystematicky pokrytá. Prostřednictvím vytvoření pracovní pozice PR pracovník/fundraiser s odpovídající kapacitou a nových komunikačních nástrojů, chceme především nastavit procesy komunikace se současnými dárci, ale také s širším okruhem spolupracovníků, podporovatelů a veřejnosti. Cílem projektu je jasně definovat a deklarovat pozici Tosary a jejích služeb, směrem dovnitř organizace i navenek, tak aby byla rozpoznatelná, transparentní a podpoření hodná.