POZNEJ PRAVDU A ŠIŘ JI DÁL

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 41892 EUR
Organizace: ROMEA

ROMEA se dlouhodobě věnuje odhalování a vyvrácení hoaxů a manipulací týkajících se Romů a také uprchlíků tak, aby veřejnost , včetně samotných Romů, měla relevantní informace. Důraz v projektu budeme klást nejen na vytváření pravdivých zpráv, které manipulace a hoaxy vyvracejí, ale i na jejich na jejich šíření co největšímu počtu příjemců. Projekt přispěje k tomu, že u našich cílových skupinu vzroste skrze vzdělávací aktivity mediální gramotnost, naučí se kriticky vyhodnocovat informace a podílet se na jejich šíření prostřednictím sociálních sítí a dalších médií.