Právní vzdělávání o inkluzi

Datum realizace: 3. 9. 2018 - 30. 6. 2019
Částka: 120000 Kč
Organizace: Fórum pro lidská práva, z. s.

Projektový záměr představuje sérii participativních právních školení o inkluzivním vzdělávání a právech dítěte v českém vzdělávacím systému. Vychází z premisy, že informovanost a angažovanost rodičů je základním předpokladem pro účinné uplatňování a ochranu práv. Reaguje zároveň na dosavadní nedostatek takovýchto školení v České republice i na vyjadřovanou potřebu samotných rodičů.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance