Prázdninovka buduje síť podporovatelů

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 53421 EUR
Organizace: Prázdninová škola Lipnice, z. s.

Cílem projektu je zvýšit kapacitu PŠL v oblasti komunikace a systematické práce s podporovateli. Toho dosáhneme díky lepší znalosti cílových skupin a systematickému přístupu k aktivizaci podporovatelů, vč. vytvoření fundraisingové strategie. Dále zavedeme měření a komunikaci dopadu naší činnosti. Pro oslovování stávajících i nových podporovatelů a cílových skupin vytvoříme profesionální komunikační strategii. Výsledkem bude vytvoření, ověření a etablování nových komunikačních přístupů, zvýšení know-how a zavedení procesů a struktur, které se díky zvýšení kapacity budou dále samy financovat.