Příležitost pro matky na ubytovnách

Datum realizace: 1. 1. 2015 - 31. 5. 2016
Částka: 1113507 Kč
Organizace: Ratolest Brno, z.s.

Projekt reaguje na aktuální zhoršení situace v sociálně vyloučených lokalitách na ubytovnách v Brně a okolí. Projektem chceme dospět ke zlepšení situace matek a předškolních dětí, žijících v těchto lokalitách. Cílem projektu je zvýšit informovanost matek o právech, aktivizovat je k samostatnému řešení životní situace a podpořit rozvoj jejich dětí v předškolním věku. Výstupem projektu bude také komunikační kampaň zaměřená na odbornou veřejnost, zástupce státní správy a laickou veřejnost.