Příprava aktivity mediálního vzdělávání – Anděla Krumpolcová 2022

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 6. 2022
Částka: 10000 CZK
Organizace: Anděla Krumpolcová

Cyklus mediálního vzdělávání pro knihovny je zaměřený na rozvoj a posílení lektorských kompetencí knihovnic a knihovníků, kteří mají zájem o oblast mediálního vzdělávání (MV). Cílem projektu je příprava návrhu vzdělávací aktivity, která bude vycházet ze sylabu vzdělávacího cyklu, na které si účastník/ce cyklu ověří nově získané zkušenosti a vědomosti a která bude využitelná pro činnost knihovníků v tématu MV v prostředí knihoven.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance