Příprava aktivity mediálního vzdělávání – Lenka Langová 2022

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 6. 2022
Částka: 10000 CZK
Organizace: Lenka Langová

Cyklus mediálního vzdělávání pro knihovny je zaměřený na rozvoj a posílení lektorských kompetencí knihovnic a knihovníků, kteří mají zájem o oblast mediálního vzdělávání (MV). Cílem projektu je příprava návrhu vzdělávací aktivity, která bude vycházet ze sylabu vzdělávacího cyklu, na které si účastník/ce cyklu ověří nově získané zkušenosti a vědomosti a která bude využitelná pro činnost knihovníků v tématu MV v prostředí knihoven.