Profesní rozvoj zaměstnanců ve Slaném

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 30. 9. 2022
Částka: 73755 CZK
Organizace: Romodrom o.p.s.

Cílem projektu je profesní růst pracovníků vzdělávacího centra ve městě Slaný, kam dochází děti se sociokulturním znevýhodněním ze sociálně vyloučených lokalit. Během projektu budou realizovány 3 aktivity přispívající ke zvýšení odborné úrovně přímých pracovníků vzdělávacího centra vedoucí k odstranění níže popsaných problémů a následné sdílení zkušeností napříč organizací Romodrom i mimo ní.
Projekt se zabývá odstraněním dosavadních komunikačních bariér s rodiči, správnou výchovou dětí s problematickým chováním, reflexí práce pracovníků, která povede ke zkvalitnění služeb vzdělávacích centra.