PROFI organizace – chceme jít dál

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 30. 8. 2022
Částka: 369000 CZK
Organizace: EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Cílem projektu je posílit kapacity organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v oblasti fundraisingu, marketingu, kvality služeb, PR a strategie směrem k vyšší kvalitě poskytovaných služeb, posílení značky, soběstačnosti i konkurenceschopnosti, a to pomocí expertů pro dané oblasti. Projekt zahrnuje vytvoření strategického fundraisingového a marketingového plánu, PR strategie a mediální kampaně, metodik a evaluačního systému dopadu programů, dále zavedení dárcovské databáze a inovace webových stránek. Projekt podpoří 7 zaměstnanců.