Red Cross Digital – digitální kompetence dobrovolníků a jejich řízení

Datum realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Částka: 72880 CZK
Organizace: Oblastní spolek ČČK Prachatice

Existuje mnoho softwarových nástrojů pro komunikaci a řízení lidských zdrojů. Chceme posunout osvědčené postupy používání těchto nástrojů do oblasti neziskových organizací a naučit dobrovolníky používat je v reálných situacích při řešení různých krizových scénářů. Bude sestavena pracovní skupina dobrovolníků a pracovníků krizového managementu Českého červeného kříže v Jihočeském kraji. Prozkoumají současnou i předchozí praxi za účelem analýzy použitých softwarových nástrojů. Při terénním cvičení pro dobrovolníky v praxi ověří poznatky o užívaných nástrojích, a to vč.aplikace HUT vyvinuté ČČK.