Restart pro školské rady

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 85000 EUR
Organizace: Restorativní škola z.s.

Školská rada je klíčový nástroj pro participaci školních aktérů na rozvoji školy. Institut ŠR má silnou právní pozici, není ale dostatečně známý, nemá potřebou prestiž a podporu.

Projekt posiluje výkonový trojúhelník ŠR (znát, umět, moci) pomocí
– sady vytvořených a ověřených nástrojů;
– cílené osvětové kampaně;
– vytvoření organizační platformy pro průběžnou komunikaci a podporu činnosti ŠR.

Zapojuje laickou i odbornou veřejnost, státní i samosprávné instituce.
Posílí tak využití potenciálu ŠR jako iniciačního prostoru pro participační angažování značné části populace.