Revoluce na střední II

Datum realizace: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2020
Částka: 139000 Kč
Organizace: Česká středoškolská unie, z. s.

Střední školství se dlouhodobě potýká s problémy napříč celým školským spektrem. Česká středoškolská unie, zastupující středoškoláky z celé republiky, přichází s programem Revoluce na střední, jenž popisuje hlavních devět priorit naší činnosti. Cílem je poukázat na výzvy, nedostatky a jejich souvislosti, navrhnout efektivní řešení a na samotné realizaci dále spolupracovat s MŠMT a dalšími stranami. Je třeba brát v úvahu konzervativní přístup české společnosti k reformám ve školství, proto se projekt intenzivně zaměří na společenský nátlak, osvětovou činnost a odbourávání stereotypů.