Revoluce na střední

Datum realizace: 1. 8. 2017 - 31. 7. 2018
Částka: 112250 Kč
Organizace: Česká středoškolská unie, z. s.

Střední školství se dlouhodobě potýká s různými problémy. Společenská poptávka po změnách je velmi roztříštěná a školství v České republice chybí jednotný směr. Česká středoškolská unie přichází s devíti prioritami, na kterých se dohodli středoškoláci napříč celou republikou. Těchto několik cílů tvoří reformní balík s hlubším dosahem. Cílem je poukázat na výzvy a jejich souvislosti, nastínit jejich řešení a na samotné realizaci dále spolupracovat s ministerstvem školství a dalšími relevantními stranami. Jelikož ČSU je nestátní organizace bez přímých pravomocí, bude jako cesty k prosazení záměrů využívat především vytvoření společenského tlaku, poptávky po zavedení našich návrhů. Zásadní je společně s partnery vypracovat shrnutí problémů a řešení v českém školství, nad nímž bude panovat odborný konsensus. Je třeba brát na zřetel velmi konzervativní přístup české společnosti k reformám ve školství, proto se projekt v propagační části intenzivně zaměří na osvětovou činnost a odbourávání stereotypů.