Rodiče za inkluzi

Datum realizace: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2019
Částka: 600000 Kč
Organizace: Rodiče za inkluzi

Podpora inkluzivního/společného vzdělávání se zaměřením na rodiny dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami (zejm. zdravotní postižení, etnický původ, cizí jazyk, nadání). Naší činností podpoříme rodiče, kteří si vyberou společné vzdělávání, poskytneme jim informace a posílíme jejich kompetence (sdílení dobré praxe, odborné semináře, šíření informací prostřednictvím webu, FB, síťování, krajští koordinátoři). Přímo pomůžeme rodičům, kteří řeší problémy spojené s inkluzí (právní a speciálně pedagogické poradenství, webová poradna, mediace). Přiblížíme společné vzdělávání pohledem rodiče i dalším aktérům inkluze (pedagogům včetně studentů, ředitelům škol, poradenských pracovníkům, zřizovatelům, správním orgánům, rodičům většinových dětí) a vytvoříme platformu, kde by se tito aktéři mohli potkávat. Budeme sledovat školskou legislativu týkající se společného vzdělávání a vyvíjet advokační činnost (členství v expertních a koordinačních skupinách, komunikace s příslušnými institucemi, poslanci, veřejnými činiteli a odpovědnými úředníky, i médii). Naše činnost má tři hlavní pilíře: poradenský a osvětový, síťovací a advokační.